Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2008

ΔΙΑΒΑΣΑ

ΔΙΑΒΑΣΑ

Η διαφθορά στην πολιτική είναι το μέτρο της απόκλισης του δημοσίων πράξεων από το δημόσιο συμφέρον χάριν του στενού κομματικού ή ατομικού συμφέροντος .Γ Παγουλάτος –Καθημερινή 4-8-08

Ανεμιστήρες επί του καταστρώματος δεν υπάρχουσιν η δε χρήσης του ριπιδίου αποβαίνει ανωφελής διότι ο δια της κινήσεως της χειρός προκαλούμενος ιδρώς είναι μεγαλύτερος της δυναμένης να παραχθεί δια του ριπιδίου αναψυκτικής πνοής . Μπάμπης Άννινος ( Αλιευμένο από Κλ. Νιάρο)